AnishinaabemdaaLittle River Band of Ottawa Indians

decorative icon Beginning - Inanimate Household Items

Print out this page and find the Anishinaabemowin words

Basin

Giziinjii naagan

Bed

Nibaagan

Blanket

Waabowaan

Chair

Pabwin

Cup

Mnikwaajagan

Door

Shkwaandem

Dryer

Bengwaaschigan

Fork

Pidakijiigan

Glass

Nataas

Knife

Mokamaan

Mirror

Waabimowin

Pillow

Pakweshmowin

Sage

Mshkwadewashk

Soap

Giziibiiginigan

Spoon

Emkwaan

Stove

Gizhaabkizigan

Sweetgrass

Wiingash

Table

Dopwin

Telephone

Giigadoobiiaapkonhs

Toilet paper

Giziidimegan

Vacuum cleaner

Wiikwaaschigan

Washer

Giziibiiginige mkaak

Window

Waasechagan

Loading...

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

©2024 Little River Band of Ottawa Indians

Anishinaabemowin Program, Manistee, MI

For more information about our educational programs,

please contact Kenny Pheasant

Webmaster: brickhouseinteractive@gmail.com

Click me

Arrow pointing at Little Fox